VelkommenDaghøjskolenKurserFremtidenLinks
   
Anden aktør for Jobcenter Randers

Coaching, Psykoterapi & Mindfulness

FVU-undervisning

I form til job

IT Værkstedet

Ordblindundervisning

Stifinderen - Norddjurs

Vejledning & Fremtidsplanlægning

I gang

Forberedelse til uddannelse

 
 
 

 Ordblindundervisning

Er du ordblind eller kender du en ordblind, som gerne vil videre med sit liv, men er bremset af ordblindheden?

Ordblindhed
Dysleksi med et fint ord, er et problem for godt og vel 5% af landets befolkning. Det er et handicap, som man kan testes for. Det består i vanskeligheder med at omsætte det, man hører til ordbilleder, og man bytter om på bogstaverne både når man læser og skriver.
 
Man kan ikke helbredes for det, men man kan lære nogle metoder, så man bedre kan læse og skrive. Dertil kommer nogle rigtig gode tekniske redskaber i form af særlige computersystemer.
 
Ordblindhed har intet med begavelse at gøre. Det er ofte bevist af dem, som tager længerevarende uddannelser eller får flotte karrierer med deres ordblindhed. Men mange får ikke uddannelse, fordi de er blevet overset i folkeskolen.
 
Daghøjskolen i Randers tilbyder dansk for ordblinde
  • Undervisningen er gratis.
  • Du tilbydes 2-4 timers gratis undervisning om ugen i en aftalt periode. 
  • Der undervises på små hold med 4-6 deltagere.
  • Du kan aftale tid til en samtale og test på Daghøjskolens tlf. 86 43 20 00
  • Du kan bevilges op til 80 timers undervisning ad gangen.


  Hvem kan deltage
Alle kan deltage i ordblindeundervisningen, som er gratis. Hvis du deltager i ordblindeundervisning i arbejdstiden kan du få SVU.
Du kan som regel tilbydes undervisning med det samme – også selvom holdene er begyndt.
Har du dansk som andetsprog kan du også deltage i ordblindeundervisning.
Kontakt Daghøjskolen for flere oplysninger.

Perioder
Vi har løbende optag til undervisning, så du kan komme i gang, når det passer dig. Når du begynder på kursus, vil vi inden for de første gange lave en plan for indholdet i din undervisning.

Undervisningssted
Undervisningen finder sted på Daghøjskolen i Randers, Niels Brocks Gade 2, 8900 Randers C. Se kortet på bagsiden for at finde vej.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Kom ind på skolen: Niels Brocks Gade 2, 8900 Randers C
Ring på: 86 43 20 00 mellem 8.00 og 14.0
 
Læs mere om Ordblindetilbuddene i dit lokalområde på:
 
Randers HF & VUC www.randershfvuc.dk