VelkommenDaghøjskolenKurserLinksFagene
   
Anden aktør for Jobcenter Randers

FVU-undervisning

Ordblindeundervisning

 
 
 

 Ordblindeundervisning

Velkommen i OBU-undervisningen! Et gratis tilbud til dig som er ordblind og har brug for hjælp for at komme videre. Vi har løbende optag på små hold, og alle ordblinde også tosprogede og personer i arbejde kan deltage. Deltager du i arbejdstiden kan du få SVU. Kontakt skolen for en samtale.


Ordblindhed

Dysleksi med et fint ord, er et problem for ca.7 % af landets befolkning. Det består bl.a. i vanskeligheder med at omsætte bogstaver til sproglyde. Det er en vedvarende funktionsnedsættelse, hvilket vil sige at man ikke kan helbredes for det, men man kan lære nogle metoder, så man bedre kan læse og skrive. Der til kommer at man kan lære at kompensere med pc, tablet og mobil
Ordblindhed har intet med begavelse at gøre. Men ofte er problemet blevet overset i skolen og man har ikke fået en uddannelse.

Undervisning mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Daghøjskolen i Randers tilbyder både dansk og matematik for ordblinde. 
  • Undervisningen er gratis.
  • Du tilbydes 3-6 timers gratis undervisning om ugen i en aftalt periode.
  • Undervisningen er planlagt efter dine ønsker og behov.
  • Der undervises på små hold med 4-6 deltagere.
  • Undervisning i brug af kompenserende hjælpemidler
  • Mulighed for at gå op til FVU-prøverne
  • Du kan bevilges op til 80 timers undervisning ad gangen.
  • Du kan aftale tid til en samtale og test på Daghøjskolens tlf. 86 43 20 00

Læs mere om Ordblindetilbuddene i dit lokalområde på:

Randers HF & VUC www.randershfvuc.dk