Samarbejde med UUR Jobcenter Randers

Daghøjskoleforløb for unge

$

Samarbejde med Udviklingshuset Jobcenter Randers

Daghøjskoleforløb + 30 år

$

Tilbud til tosprogede

FVU OG OBU

$

Åbne dansk- og matematikhold

FVU

Et gratis tilbud til dig, som har behov for at udvikle og forny dine regne- og danskfærdigheder på et kort forløb, der er tilrettelagt for voksne.

$

Åbne ordblindehold

OBU

Vi tilbyder gratis undervisning, som effektivt styrker dine færdigheder og giver dig strategier, du kan bruge i hverdagen, på uddannelsen eller i jobbet. 

$

Kort åbent hold

Forældrekursus

Forældrekurset er målrettet dig, som forældre til et barn med ordblindhed.

$