TOP OM OS AKTIVITETER PERSONALE FOTOS KONTAKT


OM OS

Velkommen på Daghøjskolen. Byens folkeoplysende uddannelsessted for dig, der søger fællesskab, inspiration, faglig og personlig sparring samt et skub fremad mod dit fremtidige job- eller uddannelsesvalg.

På Daghøjskolen møder du en bred vifte af fagligheder, som kan sammensættes, så det giver mening for dig. Hos os får du det bedste fundament både fagligt og personligt til at kunne gennemføre dine fremtidige mål, uanset om det er uddannelse eller job.

Det betyder, at vi har fokus på at motivere, opkvalificere og inspirere dig til at kunne håndtere dagligdagens udfordringer store som små med vores fagligt og menneskeligt brede stab af dygtige medarbejdere, som alle brænder for at skabe forandring.

Det gør vi i samarbejde med Jobcenter, A-kasser, uddannelsesinstitutioner, sundhedsfaglige organisationer og frivillige foreninger, fordi vi tror på, at gode relationer, fællesskab, viden og en fast hånd i ryggen er porten til en ny fremtid.

Du er altid velkommen til at kigge forbi, ringe, maile eller skrive en besked nedenfor.
[Vis mere]

Ligesom vores kursister, er vi en blandet skare af personligheder og fagligheder. Alle har vi dog et ønske om at skabe positive forandringer hos de deltagere, vi møder.

Vi er pt. 20 undervisere/vejledere, som alle har det til fælles, at vi:

 • har et aktivt arbejdsliv som mål for alle vore deltagere
 • tager udgangspunkt i det hele menneske for at skabe løsninger, der holder
 • arbejder med at skabe mod og motivation til forandring med fokus på de ressourcer, individet rummer
 • tror på, at fællesskab udvikler individet
På skolen er der to administrative medarbejdere, en IT-supportmedarbejder, en faglig konsulent, en souschef og en forstander.

I huset arbejder der desuden en servicemedarbejdere med rengøring.

Daghøjskolen er en selvejende institution med en bestyrelse, som består af:
 • Jytte Lindenfeldt (formand, HK)
 • Flemming Otkjær (næstformand 3F)
 • Frederik Bak (medarbejderrepræsentant)
 • Nanna Højlund Skjødt (FOA)
 • Mariane Arnt (3F)
 • Gitte Færgemann Olsen (A)
 • André Nørlund Vangsgaard (FOA)
Bestyrelsen vælges på et årligt repræsentantskabsmøde. Daghøjskolens repræsentantskab består af repræsentanter fra Socialdemokratiets lokalforeninger, DSU samt repræsentanter fra Dansk Metal, Blik og Rør, HK, 3F og FOA.


HENT VORES BROCHURER....


AKTIVITETER


FVU

Velkommen i FVU-undervisningen! Et gratis tilbud til dig, som har behov for at udvikle og forny dine regne- og danskfærdigheder på et 10 ugers forløb, der er tilrettelagt for voksne.

Der er løbende optag og alle har mulighed for at deltage, hvis man er i målgruppen. Vi screener nye deltagere hver uge. Kontakt os for en afklarende samtale.
[Vis mere]
Vi tilbyder både forløb for dig med dansk som modersmål og dig, som er tosproget. Læs mere om FVU-tilbuddene i dit lokalområde på: Randers HF & VUC www.randershfvuc.dk
Dansktilbuddet på skolen

Der undervises på fem trin (0-4) og du indplaceres på det trin, der svarer til dine færdigheder. Dvs. at der bliver sat ind der, hvor du har ”huller” i din viden. Undervisningen målrettes derved dine behov.

Vi screener nye kursister hver onsdag fra kl. 12.00, og har undervisning tirsdage og torsdage. Kontakt os for at få plads på holdet.

Undervisningen tager udgangspunkt i arbejdslivets læsning og skrivning, men kan også fungere som studieforberedende aktivitet.

Der er mulighed for at aflægge prøve med bevis efter hvert trin.

Trin 4 er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne.

Matematiktilbuddet på skolen

Der undervises på to trin, og du indplaceres på det trin, der svarer til dine færdigheder.

Vi screener nye kursister hver onsdag fra kl. 12.00, og har undervisning tirsdage og torsdage. Kontakt os for at få plads på holdet.

Undervisning tager udgangspunkt i hverdagsregning og udover de fire regnearter, lærer du også at gennemskue opgørelser, skattefradrag, afbetalingsordninger, læse og forstå tabeller og diagrammer, udfylde bestillinger, timesedler og meget mere.

Der er mulighed for at aflægge prøve med bevis efter hvert trin.

Trin 2 er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne.

IT-tilbuddet på skolen

FVU-digitalt er trininddelt og du indplaceres på det trin der svarer til din digitale kunnen.

Vi screener nye kursister om tirsdagen og har undervisning mandage og fredage. Kontakt os for at få plads på holdet.

Undervisningen er for dig, som har brug for at styrke dine færdigheder inden for IT og digitale løsninger på arbejdsmarkedet. Vi arbejder f.eks. med informationssøgning, organisering og håndtering af data, digital kommunikation, Sikkerhed, privatliv og persondata, samt grundlæggende viden om digitale værktøjer.

Der er mulighed for at aflægge prøve efter hvert trin.

Virksomhedsforlagt undervisning

Der er mulighed for at opgradere dine medarbejderes dansk- og matematikkompetencer. Ring til os og hør om gratis undervisning for medarbejdere i arbejdstiden hos virksomheden.

OBU

Velkommen i OBU-undervisningen! Et gratis tilbud til dig, som er ordblind og har brug for hjælp. Hvis du er ordblind, kan du deltage i undervisning, som giver dig nogle metoder til at læse og stave.

Du lærer, hvordan du klarer dig som ordblind på job eller i uddannelse, blandt andet ved at bruge it, når du læser og skriver. Det, du lærer, kan du bruge i din hverdag.

På Daghøjskolen i Randers har vi løbende optag på vores undervisningshold. Alle ordblinde - også tosprogede og personer i arbejde - kan deltage. Deltager du i arbejdstiden kan du få SVU. Kontakt skolen for en samtale.

Læs mere om Ordblindetilbuddene i dit lokalområde på: Randers HF & VUC www.randershfvuc.dk
[Vis mere]
Daghøjskolen i Randers tilbyder både dansk og matematik for ordblinde.

Du tilbydes 3-6 timers gratis undervisning om ugen i en aftalt periode. Undervisningen er planlagt efter dine ønsker og behov.

Der undervises på små hold med 4-6 deltagere.

Du får undervisning i brug af kompenserende hjælpemidler og der er mulighed for at gå op til FVU-prøverne

Du kan bevilges op til 80 timers undervisning ad gangen.

Du kan aftale tid til en samtale og test på Daghøjskolens tlf. 86 43 20 00.

Ordblindhed er et problem for ca. 7 % af landets befolkning. Det består bl.a. i vanskeligheder med at omsætte bogstaver til sproglyde. Det er en vedvarende funktionsnedsættelse, hvilket vil sige, at man ikke kan helbredes for det, men man kan via undervisning lære metoder, så man bedre kan læse og skrive.

Computeren, tabletten og mobiltelefonen er gode hjælpemidler, der gør det lettere for ordblinde at læse og skrive i hverdagen.

Ordblindhed har intet med begavelse at gøre men er ofte et problem, der er blevet overset i skolen. Fordi man ikke tidligt har fået den rette hjælp, kan det for den enkelte have givet sociale og psykologiske følgevirkninger i form af begrænsninger i forhold til uddannelsesvalg, mangel på selvværd og selvtillid og et betydeligt større tidsforbrug til alt, der har med læsning og skriftlig formulering at gøre.

Under 30 år

Daghøjskolen samarbejder tæt med UUR (Ungdommens Uddannelseshus Randers) om de yngste borgere på uddannelseshjælp (18-30 år) i Randers kommune. Vi er som regel det første sted, du kommer, efter du har søgt uddannelseshjælp. Vi introducerer dig for de regler, rettigheder og pligter, du som ung på uddannelseshjælp er underlagt og viser dig hvilke muligheder, du har for at komme videre med dine planer.
[Vis mere]
Vi samarbejder med både Jobcenter, uddannelsesinstitutioner, sundhedsfaglige organisationer og frivillige foreninger for at sikre, at du får den rette vejledning, faglige viden og robusthed til at komme videre i livet.

På Daghøjskolen tilbyder vi dig et udviklende fællesskab og mulighed for at ”høre til et sted”. Sammen med dig finder og giver vi dig de byggesten, du mangler; om det er selvværdet, manglende skolefærdigheder eller sociale barrierer, der er udfordringen, er underordnet. Har du viljen til forandring, giver vi dig evnerne.

Hos os har du altid en fast kontaktperson, fordi vi tror på, at gode relationer, sammenholdt med et stærkt fællesskab, er vejen til et godt liv for alle.

En stor del af unge uddannelseshjælpsmodtagere står over for langt større udfordringer end ”bare” ledighed. Nogle slås med store personlige problemer som depression, angst, personlighedsforstyrrelser andre med manglende motivation, dårlig struktur i hverdagen og andre igen med misbrug. Mange har meget dårlige erfaringer med skolesystemet og nogle lider af lavt selvværd og har derfor problemer med at begå sig socialt.

På Daghøjskolen har vi forskellige hold udviklet til at hjælpe dig videre uanset din udfordring. Vi har en bred vifte af mestringshold, der har fokus på med angstproblematikker, sociale færdigheder og lavt selvværd. Vi har gruppementorforløb, hvor du møder ligesindede i trygge rammer, og hold, der arbejder med personlig udvikling.

Derudover tilbyder vi en række skolefaglige fag såsom dansk, matematik, engelsk, ordblindeundervisning og samfundsfag, samt forskellige kreative værksteder. Endelig har vi en række hold, der handler om sundhed og bevægelse.

Det vigtigste er dog, at på Daghøjskolen i Randers vil du møde en stab af dygtige undervisere og vejledere, der tager dig alvorligt. Dit individuelle forløbs indhold og timetal aftales med din sagsbehandler.

Over 30 år

Daghøjskolen samarbejder med Udviklingshuset. På Daghøjskolen har vi derfor et tilbud til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år fra Randers Kommune. Sammen med dig har vi fokus på at arbejde med de barrierer, der hindrer dig i at komme i job.

Du vil typisk følge forløbet hos os sideløbende med, at du er i en virksomhedspraktik, men du kan også udelukkende være tilknyttet forløbet hos os. Din personlige jobformidler afgør sammen med dig, hvilken plan, der er den rigtige for dig.
[Vis mere]
En stor del af aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere står over for langt større udfordringer end ”bare” ledighed. Rigtigt mange har meget dårlige erfaringer med skolesystemet. Andre slås med store personlige problemer som depression og angst, og nogle har svært ved at finde motivationen. Dårlig struktur i hverdagen, lavt selvværd samt misbrug kan også være barrierer, der spænder ben for dine planer om et aktivt arbejdsliv.

Der kan altså være mange grunde til, at du ikke er kommet videre med dine planer. På Daghøjskolen vil vi sammen arbejde aktivt med dine udfordringer og give dig de nødvendige værktøjer til at komme videre. Hos os lægger vi vægt på det individuelle. Vi putter ikke folk i kasser, men støtter og vejleder videre gennem porten på vej mod et aktivt arbejdsliv.

På Daghøjskolen har vi forskellige hold udviklet til at hjælpe dig videre. Vi har hold, der har fokus på psykiske barrierer og udfordringer. Dertil kommer vores tilbud af fag, hvor der er fokus på opkvalificering af læse-, skrive- og regnefærdigheder for at sikre stabil arbejdsmarkedstilknytning. Daghøjskolen i Randers tilbyder derfor to linjer at vælge mellem:

 • Job & Identitet
 • Viden om og udvikling af personlige færdigheder ift. arbejdsmarkedet. Fokus på mestring af eget liv for at sikre stabil arbejdsmarkedstilknytning
 • a) Personlig udvikling, Krop & Psyke og Angst som grundfølelse
 • b) Job & Identitet
 • FVU
 • Viden om og udvikling af almene færdigheder ift. arbejdsmarkedet. Fokus på at opkvalificering af læse-, skrive- og regnefærdigheder for at sikre stabil arbejdsmarkedstilknytning
 • a) Brancherettet FVU/OBU
 • b) Job & Identitet
Det vigtigst er dog, at på Daghøjskolen i Randers vil du møde en stab af dygtige undervisere og vejledere, der tager dig alvorligt.

JobFokus

Daghøjskolen i Randers samarbejder tæt sammen med Jobhuset om jobparate kontanthjælpsmodtagere i Randers. Vi er de første, du møder, når du som jobparat har søgt kontanthjælp.

Hos os bliver du på fire uger introduceret for de regler, pligter og rettigheder, du har, når du modtager kontanthjælp. Herudover bliver du undervist i jobsøgning, CV, Jobnet, arbejdsmarkedskendskab o.l.. Under hele forløbet får du tæt sparring og vejledning af din vejleder i at skrive ansøgninger og støtte til af genfinde vejen tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi har 27 års erfaring med at hjælpe folk i videre i arbejdslivet. Vi brænder for at kunne inspirere og motivere til nye veje, og vores dygtige undervisere er parate til at give dig de værktøjer, der skal til for at du kommer videre i dit liv. Forløbet er 9 timer ugentligt - fordelt på 6 timers jobværksted og 3 timers jobcafe.

Andre kommuner

Bor du ikke i Randers Kommune, men har lyst til at følge et af Daghøjskolens forløb, kan det være en mulighed. Ring til skolen på tlf. 86 43 20 00, så fortæller vi dig om dine muligheder.


LEDELSE


Avatar
Dorthe Ditlev
Forstander
Avatar
Elise Greve
Souschef
Avatar
Frederik Bak
Udviklingschef


BESTYRELSE


Avatar
Jytte Lindenfeldt
Formand
Avatar
Nana Højlund Corfitz
Næstformand
Avatar
Mariane Arnt
Bestyrelsesmedlem
Avatar
Gitte Færgemann Olsen
Bestyrelsesmedlem
Avatar
André Nørlund Vangsgaard
Bestyrelsesmedlem
Avatar
Per Bundgaard
Bestyrelsesmedlem
Avatar
Jesper Wierzbicki Jensen
Medarbejderrepræsentant


UNDERVISERE/VEJLEDERE


Avatar
Anne Thomsen
Underviser/vejleder
Avatar
Bente Jensen
Underviser/vejleder
Avatar
Dorthe Lundø
Underviser/vejleder
Avatar
Hansi Petersen
Underviser/vejleder
Avatar
Helle Mortensen
Underviser/vejleder
Avatar
Karin Bang
Underviser/vejleder
Avatar
Kirsten Frisgaard
Underviser/vejleder
Avatar
Bettina Leth Møller
Underviser/vejleder
Avatar
Mona Boll
Underviser
Avatar
Niels Ole H. Sørensen
Underviser
Avatar
Kathrine Sonne Kristensen
Peermedarbejder
Avatar
Trine Esdahl
Underviser/vejleder
Avatar
Vibeke Feddersen
Underviser/vejleder
Avatar
Jesper Wierzbicki Jensen
Underviser/vejleder
Avatar
Morten Jachobsen
Underviser/vejleder


ADMINISTRATION


Avatar
Christine B. Mikkelsen
Administration
Avatar
Dorthe Væggemose
Administration
Avatar
Minna Cakir
Faglig konsulent


SERVICE


Avatar
Türkan Dogan
Rengøring
Avatar
Ayse Gökkaya
Servicemedarbejder

FOTOS FRA HVERDAGEN


KONTAKT OS


Niels Brocks Gade 2, 8900 Rds. C

+45 86 43 20 00

mail@daghoejskolen.dk


Send os en besked:

DHS Digital
DHS
Digital