VelkommenDaghøjskolenKurserLinksFagene
   
Ledige stillinger

Efterårslukket

FVU-prøve september 2018

Fotokunst på Værket

Download PDF fra konference

Så ka du lære det

En dag med begejstring

Årets store julebanko

FVU eksamener

Årets kræmmehuskonkurrence

Gensyn med rødderne

Unge-event på Østervold

Årets FVU eksamener

Daghøjskolen samler sine aktiviteter

Ny hjemmeside!

 
 
  Daghøjskolen søger ildsjæle!

Til en beskæftigelsesrettet indsats for unge under 30 år med problemer ud over ledighed søger vi ildsjæle, som kan:
- Undervise i almene fag
- Gennemføre og udvikle mestringsforløb for psykisk sårbare
- Yde en opsøgende indsats i borgers eget hjem

Vi forventer, at du:
- Har en social-, undervisnings- eller sygeplejefaglig baggrund
- Har kendskab til beskæftigelseslovgivningen
- Har erfaring med koordinering og samarbejde på tværs af professioner og institutioner
- Kan arbejde metodisk med unge som har misbrug og/eller psykiatrisk diagnose
- Har kendskab til udsatte gruppers muligheder på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet
- Ser det som en naturlig ting at opsøge unge i eget hjem
- Kan arbejde selvstændigt og struktureret
- Kan dokumentere din indsats på en saglig og faglig måde
- Har respekt for de muligheder og begrænsninger, som findes i arbejdet i et område med stor politisk bevågenhed
- Anerkender at uddannelse og arbejde er en naturlig del af at være en aktiv samfundsborger

Ansøgninger og CV bedes sendt til christine@daghoejskolen.dk senest 7. november 2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 22.-23. november 2018.
Ansættelserne er som udgangspunkt på fuld tid. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med Uddannelsesforbundet.
Spørgsmål til stillingen kan fra uge 43 rettes til forstander Dorthe Ditlev på telefon 8643 2000.


Daghøjskolen er et uddannelsessted for mennesker, der søger inspiration, ny viden og et skub fremad i livet.
På Daghøjskolen er der mange forskellige muligheder og mange forskellige mennesker. Vi sætter altid individet i fokus og sammen finder vi frem til det, den enkelte har brug for – for at komme videre.
I samarbejde med Jobcenter Randers afvikler Daghøjskolen uddannelses- og arbejdsmarkedsforberedende forløb for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.
Daghøjskolen har derudover en stor aktivitet inden for FVU og ordblindeundervisning, hvor mange kommer udelukkende for at følge skolens tilbud inden for disse områder.