VelkommenDaghĂžjskolenKurserLinksFagene
   
Fagbeskrivelser

 
 
 

Fagbeskrivelser

 Krop og psyke

Med udgangspunkt i kognitive vejledningsmetoder arbejder kursisterne med analyse af reaktionsmønstre og motivation. Undervisningen veksler mellem personlige opgaver med fokus på egne livsværdier og selvopfattelse - og gruppearbejde, hvor man udtrykker sine holdninger til f.eks. livskvalitet.

Undervisningen er et rum til refleksion over identitet, personlige leveregler og handlemønstre.

Dette kombineres med afspænding og fysiske øvelser, der hjælper kursisterne til at forstå kroppens reaktioner og til at opnå jordforbindelse og stressreduktion, så det bliver nemmere at være til stede i svære situationer.

Bevægelse er omdrejningspunktet, når vi laver team-øvelser, der øver kursisterne i at kunne registrere, hvad det gør ved dem at skulle samarbejde med andre - og vi laver øvelser i at give kontrol fra sig, hvilket kan være gavnligt i angstsituationer, eller hvis man er perfektionist.

I faget kommer vi omkring tanker, følelser og kroppen, og kursisterne lærer nye strategier, som kan bruges i vanskelige hverdagssituationer.

Kreativ psykologi

I faget Kreativ psykologi arbejdes der praksisorienteret og det kreative udtryk vægtes i undervisningen.

Målet med faget er at levendegøre psykologi, så kursisterne i højere grad agerer og træder i karakter. Kursisterne involveres i en række praktiske øvelser, narrativ fortælling, drama m.m. og må forvente at skulle lære ved aktivt at gøre. Via denne involverende og kursistcentrerede metode stræber vi efter, at kursisterne udfolder deres kreativitet, fleksibilitet og åbenhed. Fællesskabet er en vigtig faktor i deltagelsen på holdet, og faget hviler på det læringssyn, at læring er en social proces, der sker i samarbejde og samspil med andre.

Eleverne træner ligeledes selvstændighed og ansvarlighed gennem mindre projektarbejde, hvor de individuelt eller i par vælger at behandle et psykologisk emne og fremstille et produkt. Selve processen og produktet træner bl.a. deres kommende uddannelsesparathed.

Den røde tråd gennem kurset er, at kursistgruppen udvikler deres identitet og bliver opmærksom på det gode valg.

· 

Lær at lære (særlig visitation)

Daghøjskolen har mulighed for at tilbyde kursister med særlige indlæringsvanskeligheder – ex. hukommelses og koncentrationsvanskeligheder - et særligt træningsprogram ”FIE”, der hjælper kursisten til at udvikle sine kognitive færdigheder og finde sit læringspotentiale.

FIE er et papir- og blyant-pensum, der er beregnet til at ændre hvordan unge mennesker tænker og ræsonnerer, så de bliver mere effektive i klasserummet og mindre impulsive, når de skal løse opgaver..

Vi træner kursisten i:

•At indsamle den nødvendige information, bearbejde informationerne, planlægge en strategi(er) og derefter løse opgaven.

•At reflektere over, HVORDAN de løste opgaven. Er opgaven løst korrekt - hvad var svært - hvad var nemt - kunne opgaven løses på en anden måde m.m.

•At udlede en general læringsstrategi ved opgaveløsningen.

•At overføre den generelle læringsstrategi til andre opgaver/situationer.

Her træner kursisten i læringens HVORDAN og ikke HVAD

Ventilen

På holdet arbejdes der med at gøre den enkelte unge mere sikker, kompetent og ovenpå i sociale situationer. På holdet handler det om indlæring af og træning i en lang række færdigheder, såsom at genkende egne og andres følelser, at regulere følelser og at kunne aflæse sociale situationer og at kunne kommunikere hensigtsmæssigt.

På holdet tages der udgangspunkt i den enkeltes oplevelser fra hverdagen på skolen, og der vil derfor være fokus på at diskutere og evaluere adfærd og episoder fra undervisningssituationer.

Koordinatoren for den særlige indsats har mulighed for at følge enkelte elever i den ”normale” undervisning, for at støtte og vejlede den enkelte i forhold til adfærd og udvikling.

Tekstilværkstedet

I faget Tekstilværkstedet arbejdes der med forskellige kreative udtryk hovedsaligt forarbejdet i tekstile materialer. Med udgangspunkt i såvel nye som genbrugsmaterialer fremstiller kursisterne brugbare produkter f.eks. tasker, beklædning og boligtekstiler.

Der arbejdes med både bundne og frie opgaver, hvor kursisterne selv byder ind med idéer til design. Det vægtes, at kursisterne sammen med underviser tager bevidste valg i forhold til teknikker, farvesammensætning og materialevalg. I forbindelse med udfærdigelse af produkterne arbejder kursisterne med forskellige teknikker indenfor strik, hækling, broderi og syning.

I undervisningen lægges der op til, at man giver fantasi og kreativitet frit spil. Det forventes, at man er åben overfor nye idéer.

For mange kursister er Tekstilværkstedet et kærkomment afbræk fra boglige fag. Her hentes der mange små sejre, f.eks. når det lykkes at afkode en opskrift, når slutproduktet er som ventet og ikke mindst, når medkursister beder én om hjælp. Samtidig viser fagene dansk, matematik og IT sig brugbare i praksis.

Billedkunst

I billedkunst arbejdes der individuelt med alle udtryksformer:

maleri, akvarel, tegning, formgivning, grafisk udtryk osv.

Kursisterne får en bred forståelse for materialer og kunstgenrer.

Kursisterne bliver udfordret med individuelle opgaver som flytter elevernes egne kunstneriske evner. Samtidig arbejder kursisterne med udgangspunkt i forskellige danske og internationale kunstnere, hvilket er med til at give kursisterne en kunsthistorisk indsigt.

Kursisterne udvikler sig personligt og for langt de fleste er billedkunst med til at give dem en oplevelse af succes.

Kursisterne tilbydes at udstille deres kunstværker offentligt ved forskellige lejligheder.

Målet med undervisningen er:

At motivere kursisterne til at dyrke deres kreative evner.
At give kursisterne et grundlæggende kendskab til kunst, både på praktisk og teoretisk plan.
At give kursisterne en styrket tro på sig selv og egne kreative og kunstneriske evner.

 

   Kostundervisning

På kostholdet arbejder vi grundlæggende med køkkenhygiejne, håndtering af råvarer og planlægning af samarbejde i køkkenet. For nogle kursister er madlavning fra bunden noget helt nyt, mens andre er mere velbevandret i det gastronomiske. Samarbejdet med andre kursister er meget vigtigt i kost. Kursisterne er selv med til at sætte menuen fra gang til gang. Sundhed er centralt, når vi finder på nye retter. Vi finder inspiration i alverdens kogebøger er søger gerne nye grænser.

Målet med undervisningen er:
At inspirere vores kursister til en sund livsstil.
Lære kursisterne om god hygiejne.
Udvikle kursisternes evne til samarbejde.

· 

Motion i træningscenter

Motion i et træningscenter indgår som et fag på Daghøjskolen. Det er ikke muligt, at etablerer en tilknytning til Daghøjskolen, hvor motion er eneste tilbud. Motion skal indgå på den enkeltes skema sammen med andre af Daghøjskolens fag.

Daghøjskolen i Randers har et mangeårigt samarbejde med Randers Fysioterapi, hvor vi sammen tilbyder holdtræning og individuel træning i deres træningscenter under instruktion af en fast fysioterapeut.

Tilbuddet er tænkt til dem, som har vanskeligheder ved at komme i et stort og smart fitnesscenter, hvor der er høj musik og mange mennesker. Desuden tilbydes det de kursister, som har en kendt fysisk begrænsning eller problemstilling, som kræver en faguddannet instruktion i et træningscenter.

Der trænes på hold med andre af Daghøjskolens elever. I enkelte tilfælde kan der tilrettelægges individuel træning i skemaet.

 

Vild med bold

Faget ”Vild med bold” er et fag, hvor elementer som fællesskab, konkurrence, leg, fysisk udfoldelse og konditionstræning er i centrum.

Fagets ramme er boldspil forstået i bred forstand. Det foregår generelt udenfor i sommerhalvåret bl.a. i Tøjhushaven og indenfor i vinterhalvåret især på Daghøjskolen og i enkelte tilfælde i lejede lokaler.

Vild med bold er et fag, hvor man indgår på et hold - og øver sig i at indgå i et fællesskab. Kursisterne bliver bevidste om deres formåen og arbejder med motivation og indsigt – ikke blot i forhold til deres evner, men ligeledes i forhold til hvordan det er bedst at agere socialt.

Udover det sociale er konkurrence et væsentligt element. Konkurrence er en del af livet og nogle er bedre til noget end nogle andre. Sådan er det ligeledes i dette fag. Der tilskyndes en variation i discipliner og holddannelser, så alle får mulighed for at blive konfronteret med deres evner i forskellige sammenhænge. Alle kan være med på faget, og en sejr kan også bare handle om at være med, stå på mål eller endelig score et mål. Det handler om sund konkurrence mellem hinanden og mod sig selv.

Helt essentielt for faget er lysten til at bevæge sig sammen med andre, at lege og derved prøve sine grænser af. Det er lysten og motivationen til at udfordre sig selv og andre, der driver værket i dette fag. Ligeledes er faget et afbræk i hverdagen, hvor den fysiske leg med en bold kan være med til at give den enkelte energi, motivation og ro til at vende tilbage til de nødvendige boglige fag.

 
Min verden
Beskrivelse på vej