VelkommenDaghøjskolenKurserFremtidenLinks
   
Anden aktør for Jobcenter Randers

Coaching, Psykoterapi & Mindfulness

FVU-undervisning

I form til job

IT Værkstedet

Ordblindundervisning

Stifinderen - Norddjurs

Vejledning & Fremtidsplanlægning

I gang

Forberedelse til uddannelse

 
 
  Forberedelse til uddannelse
 

I samarbejde med Uddannelseshuset ved Jobcenter Randers afvikler Daghøjskolen i 2015

 Forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 30 år.

Daghøjskolens tilbud er et uddannelsesrettet tilbud, der skal hjælpe den unge med at få fodfæste på uddannelsesvejen.

Tilbuddet har fokus på at ruste de unge – fagligt, personligt og socialt – til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. I tilbuddet tages der udgangspunkt i de unges konkrete forudsætninger, ressourcer og behov. Hvis FVU-testen viser behov for almen opkvalificering tilbydes læse-, skrive og regneundervisning (FVU- og ordblindeundervisning). 

Ved møde på Daghøjskolen udarbejdes der et skema for den unge. Ske­maet udarbejdes med udgangspunkt i den udarbejdede uddannelsesplan og med hensyntagen til den unges interesser og behov.

Det er Daghøjskolens opgave at skabe rammer og attraktive betin­gelser for at deltagelse i undervisning er fleksibelt, motiverende, inspirerende og udviklende for den enkelte. Til dette har vi brug for et mangfoldigt fagudbud – også udover de almene fag – og derfor indgår undervisning i kreative fag og motion også som væsentlige elementer i vores tilbud. Derudover er der i Daghøjskolens tilbud udviklet særlige indsatser, der tilbydes unge, der har særlige udfordringer i forhold til at kunne drage nytte af Daghøjskolens undervisningstilbud. Der er her tale om specialehold, der afvikles hver uge, men der er også tale om indsatser, som afvikles periodevis med specialtemaer som omdrejningspunkt. Daghøjskolen visiterer selv deltagere til specialetilbuddene.

På forløbet er der mulighed for at følge undervisningen i følgende fag:

 • FVU-dansk
 • FVU-matematik
 • Ordblindeundervisning
 • IT
 • Engelsk
 • Personlig udvikling
 • Kreativ Psykologi
 • Kreativt værksted
 • Billedkunst
 • Kostundervisning
 • Forskellige former for motion

Specialetilbud

 • Lær at lære
 • Ventilen
 • Særlig indsats