VelkommenDaghøjskolenKurserFremtidenLinks
   
Anden aktør for Jobcenter Randers

Coaching, Psykoterapi & Mindfulness

FVU-undervisning

I form til job

IT Værkstedet

Ordblindundervisning

Stifinderen - Norddjurs

Vejledning & Fremtidsplanlægning

I gang

Forberedelse til uddannelse

 
 
 

 Vejledning & Fremtidsplanlægning

”Vejledning og Fremtidsplanlægning” er et bredt favnende og dynamisk forløb med fokus på vejledning, afklaring og motivation.
Forløbet tager udgangspunkt i din lyst til at lære og din motivation for at komme videre.
Der er mulighed for at tilrettelægge et forløb på mellem 4 og 20 uger.
Den formelle ramme er Daghøjskolens sammenhængende undervisningsmiljø, hvor du indgår i et fagligt og socialt fællesskab med plads til forskelligheder og faglige behov.

Mål og muligheder
På forløbet kan du fordybe dig i områder inden for kommunikation, IT, psykologi og/eller personlig udvikling.
Motion, sundhed og ernæring har mulighed for at indgå som en central del af kursusforløbet.
På forløbet får du derudover muligheder for via FVU-undervisning at forbedre dine dansk og matematik-kundskaber.
Vejledning i forhold til din fremtid spiller en central rolle på forløbet. Der vil derfor blive sat fokus på at afklare dine ressourcer og ønsker til fremtiden, ligesom jobsøgning indgår som et naturligt element i Daghøjskolens undervisning.
Praktikophold på forskellige arbejdspladser indgår som en naturlig del af forløbet.

Før kursusafslutning
Hvis det ikke i løbet af kursusforløbet er lykkedes for dig at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet, vil vi, inden du slutter på ”Vejledning og Fremtidsplanlægning” hjælpe dig med at samle op på dine erfaringer og forankre dem i en plan for fremtiden. Planen kan for eksempel indeholde en oversigt over uddannelsesforløb, virksomheder hvor du skal søge job eller andre kursusforløb, der kan hjælpe dig på vej mod dine mål.
  Før kursusstart
Inden du starter på ”Vejledning og Fremtidsplanlægning” tilbyder vi dig en samtale med en vejleder. Her får du hjælp til at få sammensat et skema og lavet en plan for forløbet med et klart fokus og et godt sammenhæng mellem de forskellige fag. (Med en gennemtænkt plan har du sikkerhed for at dine mål og ønsker kan indfries).

Perioder
Vi har løbende optag til undervisning, så du kan komme i gang, når det passer dig. Daghøjskolens undervisning finder sted man-tors 8.30 - 14.30, fredag til 8.30 - 11.15.

Undervisningssted
Undervisningen finder sted på Daghøjskolen i Randers, Niels Brocks Gade 2, 8900 Randers C. Se kortet på bagsiden for at finde vej.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Kom ind på skolen: Niels Brocks Gade 2, 8900 Randers C
Ring på: 86 43 20 00 mellem 8.00 og 14.00 – fredage til kl. 12.00
Send en mail: mail@daghoejskolen.dk.