VelkommenDaghøjskolenKurserFremtidenLinks
   
Anden aktør for Jobcenter Randers

Coaching, Psykoterapi & Mindfulness

FVU-undervisning

I form til job

IT Værkstedet

Ordblindundervisning

Stifinderen - Norddjurs

Vejledning & Fremtidsplanlægning

I gang

Forberedelse til uddannelse

 
 
 

 Stifinderen

Vejledning og Fremtidsplanlægning for borgere fra Norddjurs Kommune

Forløbet er et vidtfavnende og dynamisk opkvalificeringsforløb med fokus på vejledning, afklaring og ikke mindst motivation i forhold til job og uddannelse. Den enkelte vil gennem forløbet blive støttet, vejledt og hjulpet til et bevidst uddannelses- og jobvalg.
Der er mulighed for at tilrettelægge forløbet på varierende timetal og længde, så det passer til den enkelte.
Den formelle ramme er Daghøjskolens sammenhængende undervisningsmiljø, hvor den enkelte indgår i et fagligt og socialt fællesskab med plads til forskelligheder og diverse faglige behov.
På forløbet tilbydes bl.a.:
  • FVU undervisning i dansk og matematik
  • Ordblindeundervisning (dansk, matematik og IT)
  • IT
  • Psykologi
  • Personlig udvikling
  • Engelsk
  • Kreative fag
  • Kostvejledning
  • Intro til pædagogiske område og SoSu-området
I tilbuddet er der ligeledes mulighed for at modtage coaching eller psyko-terapi ved daghøjskolens coach Jette Axelsen. Derudover tilbydes alle deltagere motion ved Randers Fysioterapi under vejledning af uddannede fysioterapeuter. Derudover er der mulighed for at få kyndig og professionel kostvejledning.
Fokus vil hele tiden være på at afklare den enkeltes ressourcer og ønsker til fremtiden, derfor er jobsøgning og praktikophold på forskellige arbejdspladser også en naturlig del af forløbet.


  Før kursusstart
Inden man starter på Daghøjskolen tilbyder vi en samtale med skolens kontaktperson. I samtalen er det en god idé at både borger og sagsbehandler deltager. Under samtalen bliver der udarbejdet et skema og lavet en plan for forløbet med et klart fokus og en god sammenhæng mellem de forskellige fag.

Perioder
Vi har løbende optag til undervisningen, så man kan starte, når det passer den enkelte. Undervisning finder sted mandag-torsdag 8.30 – 14.30, fredag fra 8.30 – 11.15.

Undervisningssted
Undervisningen finder sted på Daghøjskolen i Randers, Niels Brocks Gade 2, 8900 Randers C. Se kortet på bagsiden for at finde vej.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Kom ind på skolen: Niels Brocks Gade 2, 8900 Randers C
Ring på: 86 43 20 00 mellem 8.00 og 14.00 – fredage til kl. 12.00
Send en mail: mail@daghoejskolen.dk.