VelkommenDaghøjskolenKurserLinksFagene
   
Anden aktør for Jobcenter Randers

FVU-undervisning

Ordblindeundervisning

 
 
 

 FVU-undervisning

Velkommen i FVU-undervisningen! Et gratis tilbud til dig som har behov for at udvikle og forny dine regne- og danskfærdigheder i løbet af 60 timer på et forløb, der er tilrettelagt for voksne. Der er løbende optag og alle har mulighed for at deltage, hvis man er i målgruppen. Kontakt skolen for en visitationssamtale.

Vi tilbyder både forløb for dig med dansk som modersmål og dig som er tosproget.

Dansktilbuddet på skolen

Der undervises på fem trin og du indplaceres på det trin der svarer til dine kompetencer. Der er mulighed for at aflægge prøve efter hvert trin.

Trin 4 er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne.

Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagens læsning og skrivning, men kan også fungere som studieforberedende aktivitet.

Der undervises tirsdag, onsdag, torsdag og fredag på Daghøjskolen.
 

Matematiktilbuddet på skolen

Der undervises på to trin og du indplaceres på det trin der svarer til dine kompetencer. Der er mulighed for at aflægge prøve efter hvert trin. Trin 2 er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne.

Undervisning tager udgangspunkt i hverdagsregning og udover de fire regnearter, lærer du også at gennemskue opgørelser, skattefradrag, afbetalingsordninger, læse og forstå tabeller og diagrammer, udfylde bestillinger, timesedler og meget mere

Der undervises mandag, tirsdag og torsdag på Daghøjskolen.

Virksomhedsforlagt undervisning

Der er mulighed at opgradere dine medarbejders kompetencer. Ring til os og hør om gratis undervisning for medarbejdere i arbejdstiden hos virksomheden.

Læs mere om FVU-tilbuddene i dit lokalområde på:

Randers HF & VUC www.randershfvuc.dk