VelkommenDaghøjskolenKurserFremtidenLinks
   
Anden aktør for Jobcenter Randers

Coaching, Psykoterapi & Mindfulness

FVU-undervisning

I form til job

IT Værkstedet

Ordblindundervisning

Stifinderen - Norddjurs

Vejledning & Fremtidsplanlægning

I gang

Forberedelse til uddannelse

 
 
 

 FVU-undervisning

Et tilbud, hvor du får genopfrisket og fornyet dine regne- og danskfærdig-heder i løbet af 60 timer på et forløb, der er særligt tilrettelagt for voksne.

Læsning – tirsdag 12.00 - 14.30 og torsdag 8.30 – 11.15
Når du skal formidle skriftlige budskaber kræver det blandt andet
 • Et forståeligt og nutidigt sprog
 • Forståelige og præcise budskaber
 • En korrekt tegnsætning
På kurset undervises også i læseteknikker til forskellige typer af tekster
 • Hvordan læser jeg, for at få et hurtigt overblik?
 • Hvordan læser jeg, så jeg kan huske teksten?
 • Hvordan læser jeg, når jeg søger bestemte oplysninger i teksten?
Matematik – tirsdag 8.30 – 11.15 og torsdag 12.00 – 14.30
Med undervisning i matematik bliver du bl.a. bedre til
 • Gennemskue opgørelser, skattefradrag, afbetalingsordninger o.lign.
 • Læse og forstå tabeller og diagrammer
 • Udfylde bestillinger, timesedler m.m.
På kurset undervises der bl.a. i
 • De fire regningsarter
 • Procentregning
 • Statistik og diagrammer
 • Rente og valuta
 • Målestoksforhold

  Hvem kan deltage
Alle har mulighed for at modtage FVU-undervisning, ring til os og aftal en tid til en visitationssamtale.

Perioder
Vi har løbende optag til undervisning, så du kan komme i gang, når det passer dig.

Undervisningssted
Undervisningen finder sted på Daghøjskolen i Randers, Niels Brocks Gade 2, 8900 Randers C. Se kortet på bagsiden for at finde vej.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Kom ind på skolen: Niels Brocks Gade 2, 8900 Randers C
Ring på: 86 43 20 00 mellem 8.00 og 14.00 – fredage til kl. 12.00
Send en mail: mail@daghoejskolen.dk.
 
Læs mere om FVU-tilbuddene i dit lokalområde på:
 
Randers HF & VUC www.randershfvuc.dk