VelkommenDaghøjskolenKurserFremtidenLinks
   
Anden aktør for Jobcenter Randers

Coaching, Psykoterapi & Mindfulness

FVU-undervisning

I form til job

IT Værkstedet

Ordblindundervisning

Stifinderen - Norddjurs

Vejledning & Fremtidsplanlægning

I gang

Forberedelse til uddannelse

 
 
 

 Coaching, Psykoterapi & Mindfulness

Daghøjskolen i Randers tilbyder fra efteråret 2011 mulighed for at deltage i individuelle samtaleforløb ved vores psykoterapeut Jette Axelsen.

Samtaleforløbene kan afvikles som et psykoterapeutisk forløb eller coaching forløb. En af de metoder, som kan benyttes i samtaleforløbene er Mindfulness. Udover at indgå som metode i samtaleforløbene afvikles der i perioder særlige kursusforløb inden for Mindfulness terapi. Kontakt skolen for nærmere oplysninger om disse.

Psykoterapeutisk forløb
Psykoterapi hjælper med at afdække kursistens fysiske, 
psykiske og/eller sociale problemstillinger. Det er disse som gør at kursisten måske har oplevet ustabilitet og hindringer i forhold til uddannelse og arbejde. Gennem støtte og opmuntring hjælpes kursisten til at fortælle en mere konstruktiv livshistorie og får et mere positivt selvbillede.

Coaching forløb
Coaching hjælper med at afdække kursistens ”her og nu problemer”. Det er en selvudviklingsproces, som gennem samtaler hjælper kursisten til at ændre deres negative tanker og følelser og omforme dem, så de når deres mål på en konstruktiv måde, primært i forhold til uddannelse og arbejde.
  MBCT – kursus (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
En af de færdigheder, de fleste mennesker har brug for at lære, er at reducere stresstilstande. Det være sig sygdom, depression, angst, lavt selvværd osv. Det handler derfor om at lære at mestre stress- og coping strategier.
Den nyeste form for skabe ro i sindet er mindfulness-meditation. Det drejer sig om at lære at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik uden at dømme. Mindfulness-meditation er et instrument til at opnå indre ro og øve sig i at erkende tanker, følelser og kropslige tilstande. At mærke efter og bruge sanserne, at være bevidst om, hvad der sker omkring én. Det er det modsatte af, at gå ubevidst gennem tilværelsen
 
Hvem kan deltage
Alle har mulighed for at deltage i samtaleforløb ved psyko-
terapeut Jette Axelsen.

Hvor foregår samtalerne
Samtalerne finder sted på Daghøjskolen i Randers.

Yderligere oplysninger
Kom ind på skolen: Niels Brocks Gade 2, 8900 Randers C
Ring på: 86 43 20 00 mellem 8.00 og 14.00 – fredage til kl. 12.00
Send en mail: mail@daghoejskolen.dk.