VelkommenDaghøjskolenKurserFremtidenLinks
   
Anden aktør for Jobcenter Randers

Coaching, Psykoterapi & Mindfulness

FVU-undervisning

I form til job

IT Værkstedet

Ordblindundervisning

Stifinderen - Norddjurs

Vejledning & Fremtidsplanlægning

I gang

Forberedelse til uddannelse

 
 
 
 I gang

Daghøjskolen afvikler i 2016 i samarbejde med Udviklingshuset på Jobcenter Randers forløb til aktivitetsparate kontanthjælps
modtagere over 30 år.

Forløbets langsigtede fokus er at ruste målgruppen – fagligt, personligt og socialt – til at kunne udfylde en plads på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Kortsigtet er målsætningen at ruste og motivere målgruppen ift.at modtage et tilbud om virksomhedspraktik. Forløbet skal medvirke til afdække målgruppens ressourcer og kompetencer ift. mulige arbejdsfunktioner i en praktik samt medvirke til at beskrive de kompetencer og udfordringer, der med fordel kan arbejdes med og udvikles i en efterfølgende virksomhedspraktik.

I tilbuddet tages der udgangspunkt i målgruppens konkrete forudsætninger, ressourcer og behov. Hvis FVU-testen viser behov for almen opkvalificering tilbydes læse-, skrive og regneundervisning (FVU- og ordblindeundervisning).

 

Den enkeltes behov og motivation afgør omfanget af ugentlig timetal og varighed af tilbud. Daghøjskolen tilrettelægger sit undervisningstilbud i moduler. Hvert undervisningsmodul er på 3 lektioner.

På forløbet er der mulighed for at følge undervisningen i følgende fag:

 • FVU-dansk
 • FVU-matematik
 • Ordblindeundervisning
 • IT
 • Engelsk
 • Personlig udvikling
 • Kreativ Psykologi
 • Kreativt værksted
 • Billedkunst
 • Kostundervisning
 • Forskellige former for motion