VelkommenDaghøjskolenKurserLinksFagene
   
Anden aktør for Jobcenter Randers

FVU-undervisning

Ordblindeundervisning

 
 
 

 Leverandør til Jobcenter Randers

Daghøjskolen samarbejder med Jobcenter Randers, om at hjælpe kommunens unge aktivitetsparate, samt kontanthjælpsmodtagere over 30 videre i uddannelse og job.

Når problemet er andet end ”bare” ledighed
En stor del af unge uddannelseshjælpsmodtagere og kontakthjælpsmodtagere står over for langt større udfordringer end ”bare” ledighed. Nogle slås med store personlige problemer som depression, angst, personlighedsforstyrrelser, andre med manglende motivation, dårlig struktur i hverdagen og andre igen med misbrug. Mange har meget dårlige erfaringer med skolesystemet og nogen lider af lavt selvværd og har derfor problemer med at begå sig socialt.

Det eneste man ”SKAL”, er at ville…
På Daghøjskolen tror vi på, at alle med den rette vejledning kan komme videre i deres liv. Hos os lægger vi vægt på det individuelle. Vi putter ikke folk i kasser, men hjælper dem op af den kasse de er havnet i og videre gennem porten på vej mod uddannelse og arbejde.

Tosprogede borgere

Daghøjskolen tilbyder undervisning tilrettelagt for tosprogede borgere. Vi har dansk på 5 trin og korte intensive forløb for personer med meget ringe danskkundskaber. Vi tilbyder også matematik og et kreativt værksted for tosprogede med fokus på samtale og fællesskab.


 

Ret og pligt mentorer

I samarbejde med UUR tilbyder Daghøjskolen opsøgende ret og pligtmentorer som en særlig skånsom indgang til hovedforløbet.

Hos os får du:

  • Tæt kontakt til en fast kontaktperson
  • Fællesskab og nye venner
  • Hjælp til at styrke din motivation og selvtillid
  • Genopfriskning af dine dansk- og regne færdigheder
  • Mulighed for studiemæssig og praktisk afklaring inden for forskellige fagområder
  • Praktik
Daghøjskolen tilbyder bl.a. følgende fag: Samfundsfag, kostundervisning, kreative fag, social færdighedstræning, IT, Motion, Dansk, Matematik, Personlig udvikling, lær at lære m.m.