VelkommenDaghøjskolenKurserLinksFagene
   
Hvem er vi?

Personale

Bestyrelse

Find os!

Læs om hverdagen på Daghøjskolen

 
 
 

 Hvem er vi?

Vi tilbyder folkeoplysende undervisning og professionel vejledning, der styrker deltagernes ressourcer og forbedrer den enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.
  • Vi arbejder med de personlige, professionelle og faglige kompetencer
  • Vi har fokus på pædagogisk og faglig kvalitet i vores undervisning
  • Vi kvalitetssikrer skolens produkter gennem efteruddannelse af med-
arbejdere, pædagogisk nyudvikling, kontinuerlig vurdering af udslusningseffekter og gennem evalueringssamtaler med hver enkelt deltager
  • Vi arbejder sammen med kommuner, jobcenter, a-kasser, virksomheder, organisationer og andre uddannelsesinstitutioner
  • Vi er 26 ansatte på Daghøjskolen heraf er 16 undervisere, 2 mentorer, 1 virksomhedskonsulent, 2 administrative medarbejdere, 3 servicemedarbejdere, 1 souschef og 1 forstander.

Det gør vi!
  • Vi tilbyder undervisning med integreret vejledning
  • Vi har et aktivt arbejdsliv som mål for alle
  • Vi tager udgangspunkt i det hele menneske for at skabe løsninger, der holder
  • Vi arbejder med at udvikle motivation og fokuserer på ressourcer
  • Vi tror på, at fællesskab udvikler individet